Trzecia Internetowa Konferencja Naukowa

Historia konwersacji

Uniwersytet Śląski, Katowice, styczeń—luty 2005

POWITANIE Informacje REFERATY DYSKUSJA ARCHIWUM

 

ZAPRASZAMY na kolejną konferencję internetową poświęconą rozmowie. 
Przypomnijmy tematy poprzednich dwóch spotkań w przestrzeni wirtualnej: Porozmawiajmy o rozmowie (istnieje też w wersji książkowej jako Porozmawiajmy o rozmowie. Lingwistyczne aspekty dialogu. Katowice 2003, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego) oraz Dialog a nowe media (książka ukaże się niebawem).

Tytuł trzeciej konferencji brzmi: 

Historia konwersacji

Jego ambiwalencja jest zamierzona. Pragniemy zgromadzić badaczy, którzy zajmują się rozmową – jej strukturą, zasadami, funkcjonowaniem, teorią, kontekstem kulturowym – w wymiarze diachronicznym. Zwracamy się także do tych, którzy rozpatrując rozmowę w planie synchronicznym, widzą w niej akcję, wydarzenie – przebiegające, rozgrywające się w czasie. A zatem pojęciem dla nas istotnym staje się czas. Pragniemy zachęcić naszych Gości do rozpatrywania różnych aspektów rozmowy – konwersacji z perspektywy temporalnej.

Na teksty referatów oczekujemy do połowy grudnia 2004 roku.

dr hab. Małgorzata Kita, dr Jan Grzenia

Katowice, 5 maja 2004 roku

 

Adresy do korespondencji: 

— Uniwersytet Śląski, Instytut Języka Polskiego, pl. Sejmu Śląskiego 1, 40-032 Katowice, „Historia konwersacji”

dialog@us.edu.pl

Copyright © by Uniwersytet Śląski, Katowice 2004
Wszelkie prawa zastrzeżone

Ostatnie modyfikacje: 6.05.2004

Opracowanie witryny: Jan Grzenia